กรมบังคับคดี มอบเงินบริจาคแก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองประจำกระทรวงยุติธรรม ชั้น 11 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ รับมอบเงินบริจาคแก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จากกรมบังคับคดี โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้มอบเงินบริจาค ซึ่งมีข้าราชและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมบริจาคเงินดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ต่อไป