กรมบังคับคดี เร่งให้การช่วยเหลือไกล่เกลี่ยในคดีของอดีตสนช. คุณตาวัย ๗๕ หลังสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายแจ้งยึดที่ดิน

ตามที่มีข่าวทาง Weekly News ออนไลน์ เสนอข่าวอดีตสนช. คุณตาวัย ๗๕ ปี ถูกบังคับคดียึดที่ดินผืนสุดท้ายเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา นั้น นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าว เป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเชียงราย หมายเลขแดงที่ พ.๑๑๗๕/๒๕๖๑ โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้พันตำรวจโทพงษ์ชัย วราชิต จำเลยที่ ๑ และนางณรีพัฒน์หรือชื่นสุข สวัสดิ์เสวี จำเลยที่ ๒ ร่วมกันชำระค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์ให้แก่โจทก์ และห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาท ต่อมา โจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ของจำเลยที่ ๑ ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์ให้แก่โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องยึดที่ดินดังกล่าวตามหมายบังคับคดีที่ศาลตั้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้จัดการยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา และได้แจ้งการยึดให้แก่จำเลยที่ ๑ ทราบตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งใน

กรณีดังกล่าวหากได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเจรจากันจนเกิดความพอใจและได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วก็จะทำให้ไม่ต้องขายทอดตลาดที่ดินที่ยึดไว้ จึงได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในทันที ซึ่งได้มีการนัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายแล้วในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

กรมบังคับคดี ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๙๙ หรือสายด่วนกรมบังคับคดี ๑๑๑๑ กด ๗๙ เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th