รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 7,058 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 308,230 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,249 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 68 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,732 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 84,377 ราย)

เสียชีวิตรวม 2,462 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 75 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 236,149 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,978 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 69,619 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 6,981 ราย มีรายละเอียดดังนี้จากกรุงเทพฯ(2,212) ปริมณฑล (1,609) จังหวัดอื่น ๆ (3,160)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ปัตตานี(4) สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(1) และ ตาก(2) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

– จากประเทศบาห์เรน 1 ราย

– จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย

– จากประเทศเมียนมา 2 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 185.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 170 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.52)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,429 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,873 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,674 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 64 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 85 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 175,923 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,664 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,570 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 799,790 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 7,097 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 57,103 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 798 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,400 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 293 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,007 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 102 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม