กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ผู้บริหารโรงพยาบาลคามิลเลียน ทองหล่อ กรุงเทพฯ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ผู้บริหารโรงพยาบาลคามิลเลียน ทองหล่อ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ“ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน และนายจิรวัฒน์ สุจิรานุธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคามิลเลียน ทองหล่อ กรุงเทพฯ และผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลคามิลเลียน ทองหล่อ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม