พม. ร่วมกับศิลปินอาสา อพม. นำทีมอาสา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโควิด-19 ในศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู กรุงเทพฯ

วันที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 15.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับทีมศิลปินอาสา อพม. นำทีมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค “ลาซารัส” ณ ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “Hope for Home บ้านนี้มีความหวัง” โดยมีนางสาวปุณยนุช วรนิธิพงศ์ (ตุ๊กตา) พิธีกรรายการโทรทัศน์ และทีมเครือข่ายเพื่อสังคม ร่วมฉีดพ่น

นางพัชรี กล่าวว่า โครงการ “ทำความดีเพื่อสังคม” เป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการ “Hope for Home บ้านนี้มีความหวัง” ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค “ลาซารัส” และเครือข่ายเพื่อสังคม รวมทั้งศิลปินอาสา และ อพม. ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสังคมและประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งมีทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนในพื้นที่ กทม. และพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือ ณ ชุมชนภายในซอยหมอเหล็งและซอยอ่อนนุช 84 ชุมชนริมทางรถไฟยมราช และชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า เป็นต้น สำหรับวันนี้ กระทรวง พม. โดยนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย ร่วมกับทีมศิลปินอาสา อพม. เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโควิด-19

เนื่องจากมีผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์ฯ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 คน จากผู้รับบริการทั้งหมด 77 คน ซึ่งผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้รับการประสานเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหลังจากนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิอิสรชน จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ ให้ครบทุกคน

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ หากประชาชนกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของโรคโควิด-19 หรือชุมชนใดต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม.โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือ ประสานขอความช่วยเหลือผ่าน อพม. ในพื้นที่

#############################################