การรถไฟฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 13.30 น. นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน รับมอบสเปร์ยพ่นช่องคอ สารสกัดลำไยและโพรโพลิส จำนวน 2,200 ขวด มูลค่า 627,000 บาท จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานบริหารมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยคุณอติภา ประภาสะวัต ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่การรถไฟฯ กำหนดจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าวว่า การรถไฟฯ จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของที่จำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เพื่อนำไปส่งมอบให้กับ่ประชาชน ชุมชน ตลอดจนพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และพร้อมส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

Facebook : https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4761523380529162/?d=n

Instagram : https://www.instagram.com/p/CRDyT1ugalp/?utm_medium=copy_link

Twitter : https://twitter.com/PR_SRT/status/1413050433925386241?s=20