ปตท. ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี อ.บางพลี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 – นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลางขวา) เป็นผู้แทน ปตท. มอบ​สิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงาน​หมิงตี้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ​ ได้แก่ กล่องพลังใจ ซึ่งเป็นของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน หน้ากากอนามัย ผ้าห่ม และหน้ากากกันสารพิษ โดยมีนางลาวัลย์ ปุณะศิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ (กลางซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งต่อสิ่งของให้แก่จุดพักพิงผู้ประสบภัยในพื้นที่จำนวน 9 จุด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ​ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่​

—————————————————————–
โทรศัพท์   08-6567-3397 ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)