กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ Smart DIP ล่าสุดยกระดับ “บริการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์” จาก 30 วัน เหลือ 3 วัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ Smart DIP ล่าสุดเปิดบริการ “แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์” จากเดิม 30 วัน เหลือ 3 วัน เร็วกว่าเดิม 10 เท่า ง่ายๆ เพียงยื่นผ่านระบบ e-Filing ของกรมฯได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากผลงานลิขสิทธิ์ได้เร็วขึ้น

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมฯ มีนโยบาย “Smart DIP” ขับเคลื่อนองค์กรโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน ล่าสุดกรมฯ ได้ปรับปรุงระบบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากเดิมระบบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ใช้เวลากว่า 30 วัน เนื่องจากต้องยื่นเอกสารที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือส่งทางไปรษณีย์ทำให้ประชาชนเสียเวลาในการจัดส่งเอกสาร กรมฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาช่องทางการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ โดยสามารถแจ้งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing (copyright.ipthailand.go.th) โดยสามารถกรอกข้อมูลเข้าระบบได้โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดระยะเวลาจากเดิม 30 วัน เหลือเพียง 3 วันเท่านั้น เพียงเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ

1) ยื่นผ่านระบบ e-Filing โดยเอกสารครบถ้วน ไม่มีการแก้ไข 

2) ยื่นไม่เกิน 10 ผลงานต่อครั้ง”

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้ว่างานลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทันทีที่สร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่ต้องยื่นจดทะเบียน แต่การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้กับกรมฯ จะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับประโยชน์เป็นอีกช่องทางในการติดต่อเจรจาซื้อ-ขายผลงานลิขสิทธิ์ อันเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ของลิขสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ โดยในเฟสต่อไป กรมฯ มีแผนพัฒนากระบวนการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

สำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการ“แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์” สามารถใช้บริการได้ที่ copyright.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1368

————————————-
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
7 กรกฎาคม 2564