รองผู้ว่าอยุธยา เป็นประธานรับมอบวัสดุทางการแพทย์ และเครื่องมือสื่อสารจาก ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ เพื่อใช้ในศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 (Hospitel) ม.ราชภัฎฯอยุธยา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการรับมอบวัสดุทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร จากบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จำนวน 4 เครื่อง ซิมทรู 5G จำนวน 158 ซิม แท๊ปเล็ต จำนวน 4 เครื่อง หน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น ถุงมือยาง จำนวน 500 คู่ น้ำดื่ม และคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 2 ชุด ให้กับศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 (Hospitel ) เพื่อใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya