อยุธยา บูรณาการร่วมตรวจคัดกรองจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 347 อำเภอบางปะอิน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.01 น.- 24.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน สั่งการให้นายสุขสันต์ ภักดีไทย ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย มต.นิพนธ์ กลั่นนำ้ทิพย์ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางปะอิน ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2,3 ตำบลบ้านกรด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ จำนวน 3 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังน้อย จำนวน 3 นาย เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยสารวัตรทหาร มทบ. 18 จำนวน 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง (จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา – 19) ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 ) บริเวณป้อม อปพร.เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ถนนทางหลวงหมายเลข 347 อำเภอบางปะอิน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ (จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด – 19) บริเวณป้อม อปพร.เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ถนนทางหลวงหมายเลข 347 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ให้คำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติ และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่