ADTE by ETDA เปิดหลักสูตร Lift Your Business with Digital ฝ่ากระแสวิกฤต ธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ต้องรอด ชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร ลงทะเบียนอบรมฟรี 16 ก.ค.นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ( Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสถาบัน ADTE (เอดเต้) หรือ Academy for Digital Transformation by ETDA เปิดหลักสูตร “Lift Your Business with Digital” ยกระดับธุรกิจยุคใหม่ด้วยดิจิทัลไปกับ ADTE ประเดิมหัวข้อแรกกับ “ฝ่ากระแสวิกฤต ธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ ต้องรอด” ชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนอบรมฟรี ภายใน 14 ก.ค.64 ก่อนอบรมทางออนไลน์พร้อมกัน 16 กค. 64 นี้

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA จัดตั้งสถาบัน ADTE by ETDA ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และแพลตฟอร์มที่รวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายมิติ ให้คนไทยทุกกลุ่มได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ สู่การพัฒนาทักษะ ความรู้และยกระดับวิถีชีวิตและธุรกิจด้วยดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมา สถาบัน ADTE เดินหน้าเปิดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ เพื่อคนทุกกลุ่ม ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) รวมถึงหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้รับความสนใจและการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ ทางสถาบัน ADTE จึงเปิดหลักสูตรพิเศษ “Lift your Business with Digital ยกระดับธุรกิจยุคใหม่ด้วยดิจิทัลไปกับ ADTE” เพื่อเป็นหลักสูตรที่จะยกทัพผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งจาก ETDA และภายนอก มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ พร้อมแบ่งปันแนวทางหรือวิธีคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมในการก้าวผ่านอุปสรรคและวิกฤต สู่โลกอนาคต ที่ไม่ว่าอะไรก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ

โดย สถาบัน ADTE เตรียมเปิดประเดิมหลักสูตรดังกล่าวครั้งแรกกับหัวข้อสุดน่าสนใจ “Lift your Business with Digital : ฝ่ากระแสวิกฤต ธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ ต้องรอด” ที่จะมาจับมือกับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร แชร์วิธีการก้าวผ่านอุปสรรค พาธุรกิจร้านอาหารให้ก้าวต่อไปได้ ท่ามกลางสภาวะวิกฤติในปัจจุบัน ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจาก ETDA และภายนอก พร้อมกับเนื้อหาการบรรยายที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น การถอดบทเรียนธุรกิจอาหาร “อุปสรรคที่ต้องเจอและการรับมืออย่างมืออาชีพ”

โดย คุณพลอย เจริญสม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลจาก ETDA, การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอาหารและ Trend ธุรกิจอาหารในอนาคต โดย คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท วงใน (Wongnai) มีเดีย จำกัด, ยกระดับการดูแลธุรกิจด้วยการบริหารจัดการข้อมูล โดย ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(สคส.) และ คุณธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูล จาก ETDA เป็นต้น

ทั้งนี้ หลักสูตร “Lift your Business with Digital : ฝ่ากระแสวิกฤต ธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ ต้องรอด” จะเปิดอบรมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3jynwVl ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 หรือ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊กกิจกรรม Lift Your Business with Digital ที่ Link: https://fb.me/e/2hYME9rRK