ไวรัสกลายพันธุ์ฉุดท่องเที่ยวหนัก 2022 นักท่องเที่ยวยังน้อย คาดกลุ่มพรีเมียมฟื้นก่อน”

ไวรัสกลายพันธุ์ฉุดท่องเที่ยวหนัก 2022 นักท่องเที่ยวยังน้อย คาดกลุ่มพรีเมียมฟื้นก่อน” โดย คุณกิตติพงษ์ เรือนทิพย์ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS

Highlights

• การระบาดระลอก 3 ในประเทศที่ยืดเยื้อรุนแรง ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศปี 2021 มีโอกาสหดตัวเหลือ 63.6 ล้านคน-ครั้ง (ทริปท่องเที่ยว) ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ที่ 81.2 ล้านคน-ครั้ง (ทริปท่องเที่ยว) ส่วนโมเดล Sandbox ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวมาไทยไม่มากนัก เนื่องจากหลายชาติยังไม่แนะนำให้มาไทย และไทยก็ยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากหลายชาติ

• Krungthai COMPASS ประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2022 จะมีเพียง 9.9 ล้านคน จากความเสี่ยงที่จีนยังไม่เปิดประเทศ และการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้การท่องเที่ยวระหว่างประเทศทำไม่ได้โดยสะดวกอยู่

• มองว่าในปี 2022 นักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียมจะฟื้นก่อน จากความสามารถในการเที่ยวที่มากกว่า โดยการมาเที่ยวจะเป็นแบบเที่ยวด้วยตัวเอง แบบกลุ่มเล็กมากยิ่งขึ้นจากเหตุผลด้านความปลอดภัย