ประชาชนแห่จองสิทธิบ้านการเคหะแห่งชาติในงานบ้านล้านหลัง

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาตินำโครงการที่อยู่อาศัยกว่า 141 โครงการ 10,070 หน่วย ราคาเริ่มต้นเพียง 374,000 บาท มาร่วม “โครงการบ้านล้านหลัง” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งได้เปิดให้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยเปิดให้จองสิทธิเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ ธอส. ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมากมาย ซึ่งมียอดจองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศรวมกันเกือบ 130,000 ล้านบาท สูงกว่ากรอบวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยของโครงการ       ซึ่งกำหนดไว้ที่ 50,000 ล้านบาท โดยมีประชาชนให้ความมั่นใจจองสิทธิโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติเกือบ 1,000 หน่วย สำหรับโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจ 5 อันดับ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี (รังสิต คลอง 10/2) โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 1 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี (รังสิต คลอง 10/1) และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดระยอง (ตะพง) ระยะที่ 1

ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง สามารถนำข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) ที่ธนาคารส่งมายังหมายเลขหมายโทรศัพท์มือถือผู้ที่ได้รับสิทธิ ซึ่งธนาคารได้ระบุรหัสการจองสิทธิ โดยผู้จองสิทธิสามารถนำไปตรวจสอบได้ที่ธนาคาร ตามวันที่กำหนดให้ยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยธนาคารได้กำหนดให้ผู้ที่จองสิทธิสินเชื่อสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อถึงลำดับของ      ตนเองแล้ว ต้องติดต่อยื่นคำขอกู้กับธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น