รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง แยก คปอ. และบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต ถึงวัดสายไหม

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง แยก คปอ. และบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต ถึงวัดสายไหม เพื่อยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 3 – 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 4 จะดำเนินการ   ยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง แยก คปอ. และเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึงวัดสายไหม ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้

  1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออกบริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ซอยพหลโยธิน 45, บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ถึง วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน , บริเวณสถานีบริการน้ำมัน SHELL ถึง ซอยพหลโยธิน 61, บริเวณมูลนิธิโพธิภาวนา ถึง รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย และบริเวณหอประชุมกานตรัตน์ ถึง แยก คปอ.

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

  1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้าบริเวณซอยพหลโยธิน 47 ถึง ม.ศรีปทุม, บริเวณซอยพหลโยธิน 61 ถึง ซอยพหลโยธิน 67,บริเวณแยกหอประชุมกองทัพอากาศ ถึง แยก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย และ ถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึง วัดสายไหม

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินหรือถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

  1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง ซอยพหลโยธิน 20

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 3 ช่องทาง

  1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้าบริเวณใต้สะพานข้ามแยกเข้าถนนลาดพร้าว

จะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าบริเวณใต้สะพานข้ามแยกเข้าถนนลาดพร้าว ทุกช่องทาง และเบี่ยงซ้ายเข้าถนนลาดพร้าว เพื่อไปกลับรถบริเวณซอยลาดพร้าว 5

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

________________________________