📣ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ในช่วงการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นของโรค COVID-19

เนื่องจากกรมการท่องเที่ยวได้รับรายงานว่ามีบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 และอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล พร้อมกันนี้กรมการท่องเที่ยวได้ให้บุคลากรที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจ COVID-19 กักตัว (Self-Quarantine) และให้ปฏิบัติตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และไม่ให้การปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนหยุดชะงัก

กรมการท่องเที่ยวขอแจ้งปิดสถานที่ทําการกรมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น 2-3 เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ สามารถติดต่องานราชการได้ที่ DOT Call Center 0 2401 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

🌐งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

✅ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

✅ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

สามารถดำเนินการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ e-service ทาง http://www.dot.go.th

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา เปิดดำเนินการปกติ

สาขากรุงเทพมหานคร

โทร. 09-5992-4733, 09-9210-2035

อีเมล Dot-Bangkok@tourism.go.th

สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

โทร. 0-3300-4450 กด 1, 3

อีเมล Dot-Chonburi@tourism.go.th

สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

โทร. 0-5320-4485

อีเมล Dot-Chiangmai@tourism.go.th

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)

โทร. 0-4424-8740

อีเมล Dot-Korat@tourism.go.th

สาขาภาคใต้ เขต 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

โทร. 0-7795-3066

อีเมล Dot-Surat@tourism.go.th

สาขาภาคใต้ เขต 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่)

โทร. 0-7485-6005 – 6

สาขาภาคใต้ เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต)

โทร. 0-7668-1065 กด 1

อีเมล Dot-Phuket@tourism.go.th
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #ดูแลป้องกันร่วมฝ่าฟันCOVID19 #โควิด19 #COVID19