พช.นครปฐม ร่วมกับ กาชาดจังหวัด และภาคีเครือข่าย ทำความดีเพื่อปฏิบัติบูชา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พร้อมต่อยอดขยายผลการดำเนินงานปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอนครชัยศรี นำคณะเหล่ากาชาดฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีพระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดสำโรง ให้ความเมตตาสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ณ วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย ทรงดำเนินพระราโชบาย“สืบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ โดยมิทรงย่อท้อ เพื่อความผาสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และบ้านเมืองเสมอมา ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้เชิญชวนคณะเหล่ากาชาดฯ ข้าราชการ ภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันทำความดีเป็นปฏิบัติบูชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการร่วมกันทำความดีเป็นปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดสำโรง และร่วมบริจาคสิ่งของใส่ตู้ปันสุขวัดสำโรง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) และได้ขับเคลื่อนการ กิจกรรมปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. ภายใต้การ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและพลัง บวร บ้าน วัด ราชการ โดยทั้งนี้วัดสำโรง เป็นวัดต้นแบบในการเข้าร่วมโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การนำของพระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดสำโรง ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบการปลูกผัก ประเภทผู้นำทางศาสนา

ในการนี้ จังหวัดนครปฐม ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในหลายภาคส่วน พร้อมผลักดันแผนการส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว กรมการพัฒนาชุมชน