กรมเจ้าท่าขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลก(ร่องนอก) ส่งเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยผลการขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลก(ร่องนอก) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ได้ขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลก(ร่องนอก) เพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน เรือท่องเที่ยว เรือสปีดโบ๊ท และเรือยอร์ช ไม่สามารถเข้า-ออกได้ในช่วงที่น้ำลดต่ำสุด เพื่อส่งเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตามนโยบายส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นมารีน่าฮับ(Marina Hub) ของอาเซียนรับการท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ต sandbox

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลก (ร่องนอก) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ใช้เรือเจ้าท่า ข.7 และเรือเจ้าท่า 27 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงานขุดลอก มีนายจรัญ ดำเนินผล นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ขุดลอกระยะทาง 3,500 เมตร (กิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตร -3+500) ความกว้างก้นร่อง 30.00 เมตร ความลึก 2.50 เมตร (จากระดับน้ำลงต่ำสุด) ปริมาณ วัสดุขุดลอก 213,816.00 ลูกบาศก์เมตร ทิ้งดินฝั่งขวาของร่องน้ำ ความยาวท่อส่งดิน 150 เมตร ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 – 4 กรกฎาคม 2564 ขุดได้ระยะทาง 2,322 เมตร คิดเป็น 66.34% ปริมาณเนื้อดินที่ขุดได้ 111,930 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 52.35%

การขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลกฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำที่สำคัญ เพื่อนำพาภูเก็ตก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง หรือ ฮับการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะการเป็นฮับของเรือยอร์ชจากทั่วโลก ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล เรือท่องเที่ยว เรือยอร์ช และเรือประมงพื้นบ้านสามารถเข้าออกร่องน้ำได้ตลอดเวลา ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

“..กรมเจ้าท่า..พัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน..”

———————————————
7 กรกฎาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th