คนไทยไม่ทิ้งกัน แพทย์แผนไทยไม่ทิ้งคุณ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สารเคมีระเบิดและเพลิงไหม้โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด นำยาฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮออล์ และสิ่งที่จำเป็นแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ณ ศูนย์อพยพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ โรงพยาบาลบางพลี และศูนย์อพยพโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ