วราวุธ สั่งติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หลังเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (กนอ.ลาดกระบัง) โซน 3 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. โดยประมาณ จุดเกิดเหตุเป็นโกดังชั้นเดียว เก็บสินค้าประเภทน้ำหอม ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ คพ. ติดตามอย่างใกล้ชิด โดย คพ. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณใกล้เคียง กนอ.ลาดกระบัง โดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ของ คพ. บริเวณ ต.ราชาเทวะ เขตบางพลี และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร บริเวณแขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี และ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง พบว่าทุกพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

นายอรรถพล กล่าวว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ เวลา 12.00 น. ในบริเวณใกล้เคียงกนอ.ลาดกระบัง สรุปได้ดังนี้ ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดอยู่ในช่วง 5 -16 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดอยู่ในช่วง 20 – 35 มคก./ลบ.ม ก๊าซโอโซน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ 7 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชม. ตรวจวัดได้ 0.1 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชม. ตรวจวัดได้ 13 ppb ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชม. ตรวจวัดได้ 1 ppb ทั้งนี้ คพ.จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจะรายงานให้ประชาชนทราบเป็นระยะต่อไป โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์แบบ Real-time ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และแอปพลิเคชัน Air4Thai

สำหรับเรื่องคุณภาพน้ำ คพ. ได้เข้าตรวจสอบและหารือกับ กนอ.ลาดกระบัง พบว่า มีปลาตายเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในลำรางระบายน้ำฝนภายในและบริเวณโดยรอบโรงงาน น้ำที่ใช้ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ กนอ.ลาดกระบัง ได้ทำการปิดกั้นลำรางระบายน้ำฝนภายในและบริเวณโดยรอบโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่เกิดจากการดับเพลิงรั่วไหลออกสู่ภายนอกโรงงาน โดย กนอ.ลาดกระบัง ให้ บริษัทฯ สูบน้ำเสียที่ปนเปื้อนนำไปบำบัดให้ได้ตามมาตรฐานที่ กนอ. กำหนด ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด กนอ.ลาดกระบัง จะเข้าไปดำเนินการนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของ กนอ.ลาดกระบัง นายอรรถพล กล่าว