ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนสามเสน และถนนทหาร บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร เพื่อเปลี่ยนประตูระบายอากาศ บริเวณถนนทหาร ในคืนวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสามเสน ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเกียกกาย ถึงแยกศรีย่าน
  • ถนนทหาร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเกียกกาย ถึงสะพานแดง

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

การประปานครหลวง

กองบริหารงานข่าว  ฝ่ายสื่อสารองค์กร  โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2536