สสค.อยุธยา ร่วมกับ สสอ.บางปะอิน เข้าตรวจสอบกรณีมีข้อความร้องเรียนของลูกจ้างบริษัทผลิตชุดชั้นในสตรีและบุรุษส่งออก พร้อมให้คำแนะนำนายจ้างเร่งปรับปรุงตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันที่ 6 ก.ค. 2564 นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางพิกุล เฉลยโภชน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน เข้าตรวจสอบมาตรการป้องการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กรณีมีลูกจ้างร้องว่าบริษัทผลิตชุดชั้นในสตรีและบุรุษส่งออก ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งบริษัทแห่งนี้มีลูกจ้างรวมจำนวน 1,300 คน โดยในช่วงเวลาขึ้นรถรับ-ส่ง มีลูกจ้างจำนวนมากเบียดเสียดแย่งกันขึ้นรถ นั้น

ทั้งนี้ ทีมงานได้เข้าตรวจสอบมาตรการป้องการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อาทิ จุดบริการขึ้นรถรับ-ส่ง และจุดบริเวณอื่นๆ เช่น บริเวณจุดที่ลูกจ้างทำงาน โรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องสุขา และจุดพักผ่อนรอการทำงาน โดยให้คำแนะนำบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานตามแนวทางด้านสาธารณสุข Thai stop Covid-19 plus / มาตรฐาน Good Factory Practice ซึ่งบริษัทฯ รับรองว่าจะนำไปปรับให้ได้ตามมาตรฐานฯ โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เชิงป้องกัน (Prevention) ให้พนักงานลูกจ้างให้ปฏิบัติ และให้บริษัทดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกจ้างและสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya