กรม สบส. แนะประชาชนเดินทางกลับบ้านปีใหม่ปลอดภัย ใส่ใจพกสุขบัญญัติติดตัว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) แนะประชาชนใช้หลักสุขบัญญัติติดตัวเดินทางกลับบ้านปีใหม่ เพื่อป้องกันภัยสุขภาพ และอุบัติภัยจากท้องถนน ด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาด ล้างมือให้สะอาด งดดื่มสุราเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม  และเลิกสูบบุหรี่เพื่อป้องกันการเป็นโรคถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอด

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ช่วงเทศกาล  ปีใหม่นี้ เชิญชวนประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อไป  พบครอบครัว และคนที่ท่านรัก ร่วมฉลองปีใหม่ และสังสรรค์พบปะพูดคุยกับญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ ซึ่งต้องมีการเดินทางโดยรถสาธารณะ ขับรถยนต์ ขับรถมอเตอร์ไซต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความห่วงใยสุขภาพประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยแนะให้ใช้หลักสุขบัญญัติในการดูแลสุขภาพในการเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนนด้วยความ    ไม่ประมาท และการดูแลสุขภาพช่วงเทศกาลปีใหม่

นายชาญยุทธ  พรหมประพัฒน์  ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่าประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ขอให้ปฏิบัติตนโดยใช้สุขบัญญัติเพื่อสุขภาพของตนเองและการปฏิบัติที่ดีต่อผู้อื่นและส่วนรวม ดังนี้ 1) ก่อนเดินทางให้งดรับประทานอาหารที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดท้องเสีย ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อน 2) ล้างมือให้สะอาด หลังเข้าห้องน้ำสาธารณะ 3) งดดื่มสุราขณะ  ขับรถ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น 4) ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท ไม่ขับรถเร็ว   ดูสัญญาณไฟจราจร ให้ปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และ 5) มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม งดสูบบุหรี่ใน ที่สาธารณะ ทิ้งขยะลงถังให้ถูกที่ และช่วยกันรักษาความสะอาดในการใช้ห้องน้ำสาธารณะ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลาย และน่าสนใจได้ทางคลังความรู้สุขภาพ (healthydee.moph.go.th)