สสค.อยุธยา เข้าตรวจสอบกรณีมีข้อความร้องเรียนของลูกจ้างบริษัทผลิตนาฬิกา พร้อมให้คำแนะนำนายจ้างเร่งดำเนินการตามมาตรฐานของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสุทธดา สิงห์ท้วม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายรัฐธรรมนูญ สืบถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำ กรณีมีข้อความร้องเรียนของลูกจ้างบริษัทผลิตนาฬิกา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีลูกจ้าง จำนวน 940 คน เนื่องจากบริษัทฯ พบลูกจ้างติดเชื้อ จำนวน 5 คน เป็นเหตุให้ลูกจ้างบางส่วนวิตกกังวลว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและอาจเกิดปัญหาด้านแรงงานตามมา จึงได้ให้คำแนะนำนายจ้าง ให้เร่งสื่อสารและทำความเข้าใจกับลูกจ้าง โดยดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกจ้างและสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

จากนั้น เวลา 13.30 น. ได้มอบหมายให้ นางสุทธดา สิงห์ท้วม ประชุมร่วม ผู้แทนจากหน่วยงานสาธารสุข ฝ่ายปกครอง และจากองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด 10/2 ม.8 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์เครื่งมือแพทย์(เข็มฉีดยา) ทั้งนี้ จังหวัดได้มีคำสั่งปิดกิจการชั่วคราวบริษัทฯ ตั้งแต่ 3-9 มิย 64 โดยกำหนดให้บริษัทจัดทำแผนการขอเปิด แผนเปิดดำเนินการแบ่งเป็น 4 ขั้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อประเมินแผนขอเปิดดำเนินการขั้นที่ 4 ในการนำลูกจ้างเข้าปฎิบัติงาน 100% ทั้งหมด 7,032 คน ที่ประชุมมีมติเห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่ละขั้นตอน ตามเกณฑ์มาตรการ Good factory practice จึงมีมติให้บริษัทฯ เปิดดำเนินการได้ตามปกติ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya