ซีพี ออลล์ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แด่กรมพินิจฯ เพื่อใช้ในการศึกษาและการดำเนินงานภายในสถานที่ควบคุม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกรมพินิจฯ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 15 ชุด มูลค่า 75,000 บาท จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มอบให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง เพื่อใช้ในการเรียนและการดำเนินงานของสถานที่ควบคุม โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้แทนส่งมอบ ในการนี้ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

อธิบดีกรมพินิจฯ ได้กล่าวในพิธีรับมอบว่า “ขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทั้งในเรื่องการศึกษา การอาชีพ สนับสนุนทรัพยากร และที่สำคัญคือ โอกาสในการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ว่า สังคมยังมีคนที่ให้โอกาสเขา เพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ มีชีวิตดี สำหรับกรมพินิจฯ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เราเดินไปด้วยกัน เหมือนนาฬิกาที่ไม่หยุดเดิน เพราะเวลาทุกนาทีของเด็กมีคุณค่า ซึ่งการได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในครั้งนี้ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง”

 

สำหรับพิธีการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซ.งามวงศ์วาน 23 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
……………………………………..

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ขอบคุณค่ะ 🙏🙏