กรมการแพทย์แผนไทยฯ ก้าวอีกขั้น ร่วมดูแลป่วย Home Isolation ผ่านไลน์ Fah First Aid

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะวิธีใช้ฟ้าทะลายโจร ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เมื่อกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และสหวิชาชีพ ผ่านไลน์@ Fah First Aid และสายด่วนฟ้าทะลายโจร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดระลอกล่าสุดของโรคไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โรงพยาบาลสนาม เรือนจำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ใช้ยา”ฟ้าทะลายโจร” ในการรักษา“ผู้ป่วยโควิด 19” ที่มีอาการรุนแรงน้อยและกระจายยาให้ผู้ป่วยและผู้มีผลกระทบกว่า 5.2 ล้านแคปซูล ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น ประกอบกับขณะนี้ การระบาดขยายเป็นวงกว้างทำให้กระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินการให้กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่กักตัวรักษาตนเองที่บ้าน หรือ Home Isolation ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยในการรักษา ผ่าน LINE OA : FAH FIRST AID โดยประชาชนที่เข้าข่าย ดังนี้

1.มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ (high risk contact)

2.มีประวัติเสี่ยง

3.มีอาการไอ เจ็บคอ รอผลการตรวจและรอการรักษาตัวในโรงพยาบาล

เมื่อไลน์มาปรึกษากลุ่มนี้จะได้รับข้อมูลการใช้อย่างถูกวิธี ซึ่งขนาดแนะนำ คือ ฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 mg ต่อวันเป็นเวลา 5 วัน เป็นทางเลือก การรักษาของประชาชนภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ในกลุ่มอาการน้อย และไม่มีข้อห้าม

แพทย์หญิงอัมพร กล่าวอีกว่า ทีมแพทย์แผนไทยทั่วประเทศทั้งในโรงพยาบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ในโรงพยาบาลสนาม ที่พร้อมเดินหน้าจับมือกับแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ นำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำพื้นที่โรงพยาบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม โรงพยาบาลสนามนิมิบุตร ที่มีทีมหมอแผนไทยให้คำปรึกษา ดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหวิชาชีพ โดยมีผู้ป่วยมากกว่า 1,000 ราย ที่แพทย์แผนไทยดูแลใกล้ชิด ทุกคนต่างไม่ย่อท้อ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อร่วมรักษาผู้ป่วย ดังนั้น หากผู้ป่วยมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามแพทย์แผนไทย ณ จุดนั้นได้ “ดิฉันเชื่อว่า ฟ้าทะลายโจรมีโอกาสเป็นทางเลือก และเป็นทางรอดที่ดีมากในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในระยะเริ่มต้นและอาการไม่รุนแรง” อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

ประชาชนสามารถรับบริการผ่าน LINE OA : FAH FIRST AID ลงทะเบียน โดยการเพิ่มเพื่อนพิมพ์ในช่องไลน์ไอดีว่า @fahdtam จากนั้นกดลงทะเบียน แล้วกดยอมรับ ยินยอม และรับทราบตามลำดับ ระบบก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดบันทึกปรากฏหน้าจอยืนยัน หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนฟ้าทะลายโจร 06 5504 5678