มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภออุทัย จำนวน 1 หลังคาเรือน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ นายนพภา เจริญผล ผู้ประสบอัคคีภัย ที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสันต์ สร้อยแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลังคาเรือน ซึ่งมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ราย

นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอัคคีภัยพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน โดยสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้แก่ นายนพภา เจริญผล ผู้ประสบอัคคีอัคคีภัยบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง 1 หลังคาเรือน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน มอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th