กรมทางหลวงชนบท เตรียมรับมือพื้นที่เสี่ยงต่อการทรุดตัวของถนน พร้อมรับแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือประชาชนที่สายด่วน 1146

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ถนนที่ก่อสร้างอยู่บนแนวคันคลองชลประทานหรือริมตลิ่งของลำน้ำตามธรรมชาติเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง เนื่องจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติส่งผลให้ถนนเลียบคลองชลประทานเกิดการทรุดตัวหลายแห่ง ซึ่งระดับของน้ำในคลองมีผลทำให้ความแข็งแรงของดินบริเวณนั้นลดน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ถนนมีการทรุดตัว กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงต่อการทรุดตัว เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยแบ่งการรับมือออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์

1. ตรวจสอบพื้นที่หรือสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว โดยจัดชุดลาดตระเวนสำรวจพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวและประเมินความเสียหายเบื้องต้น ในกรณีที่ความเสียหายอยู่ในระดับไม่รุนแรง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นทันที

2. ติดตั้งป้ายเตือน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนนเลียบคันคลองที่มีความเสี่ยง

3. มาตรการลดน้ำหนักบรรทุกและห้ามรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดใช้เส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว

ระหว่างเกิดเหตุการณ์ เมื่อถนนเลียบคันคลองชลประทานในความรับผิดชอบเกิดการทรุดตัว
จะต้องรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดังนี้

1. ติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุด พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟเตือนในเวลากลางคืน

2. ติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน

3. นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น เมื่อเกิดการทรุดตัวของถนนเลียบคันคลองชลประทาน ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมหรือควบคุมความเสียหายให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่

หลังเกิดเหตุการณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดความเสียหายอย่างละเอียดและประเมินความเสียหาย หาวิธีการแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจะดำเนินการออกแบบประมาณราคา เพื่อจัดทำแผนของบประมาณฟื้นฟู ซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูถนนที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมอย่างยั่งยืนต่อไป

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวเพิ่มเติมว่า ถนนในความรับผิดชอบของ ทช.ที่เกิดการทรุดตัว ได้สั่งการให้ดำเนินการซ่อมแซมให้สัญจรได้เบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ทช.ขอให้ท่านระมัดระวังในการเดินทางบนถนนที่เกิดการทรุดตัวโดยให้สังเกตป้ายเตือน ป้ายบอกทาง และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณคันคลองชลประทาน ช่วยกันสอดส่องดูแลถนน หากพบว่ามีการแตกร้าวตามไหล่ทาง ซึ่งมีความเสี่ยงที่ถนนอาจทรุดตัวได้ สามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 เพื่อทาง ทช.จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป