กรมพัฒน์ฯ จับมือ Modern Trade ชั้นนำลงพื้นที่เฟ้นหาสินค้าดี คุณภาพเยี่ยม ป้อนตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยให้ครึกครื้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับห้าง Modern Trade  รายใหญ่ เช่น King Power, The Mall Group, Central, Tesco Lotus,  Big C และ Shopee  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Marketing Opportunity…ช่องทางการตลาดโอกาสธุรกิจ เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบธุรกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการนำสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพไปจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ความสำคัญของผลกระทบจากการพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption) และความสำคัญของการวางยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยต้องปรับตัวให้อยู่รอด ตลอดจนต้องการค้นหาช่องทางและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจ และยกระดับธุรกิจให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ร่วมมือกับ Modern Trade เช่น King Power, The Mall Group, Central,Tesco Lotus, Big C และ Shopee ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Marketing Opportunity…ช่องทางการตลาด โอกาสธุรกิจ ใน 5 พื้นที่จังหวัดได้แก่ สกลนคร เชียงใหม่ พัทลุง ชลบุรี และนนทบุรี เป้าหมาย 320 ราย ฉีกกฎรูปแบบการสัมมนาแบบเดิมๆ ภายใต้ Concept “มา 1 วัน ได้ครบเครื่องเรื่องการตลาดและช่องทางธุรกิจ” ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

– การบรรยายให้ความรู้ “Digital Disruption” และ “Digital Transformation” เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

– การเสวนา “ช่องทางการตลาด โอกาสธุรกิจ” รู้ลึก รู้จริงเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าสู่ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

– การนำเสนอสินค้าและบริการเข้าสู่ Modern Trade ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกจากผู้แทนจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และเจาะลึกรายละเอียดกลุ่มสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ผลตอบรับจากการจัดสัมมนาดีเกินคาด มีผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 447 ราย เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและ Modern Trade ต่างๆ หลายคู่  โดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นต์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้ จึงให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในการออกบูทจำหน่ายสินค้า เบื้องต้นจัดเป็นโครงการนำร่องที่ Big C สาขากระบี่ หากประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จะขยายโครงการต่อเนื่องครอบคลุมสาขาอื่นทั่วประเทศต่อไป หลังจากนี้ กรมฯ จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจาก 447 ราย ให้เหลือเพียง 60 ราย เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก One on One Coaching โดยคัดเลือก วินิจฉัย ประเมินโอกาส พิจารณาจุดเด่นและจุดบกพร่องของธุรกิจ (Bottle neck Process) และทำการวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าตามความเหมาะสมของ   ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนา ผู้ประกอบธุรกิจจะได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข จนสามารถจัดทำ Business Plan และ Business Model ที่สอดคล้องกับธุรกิจของตนเองได้อย่างตรงจุด

****************************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า