กปน. มอบน้ำดื่ม “ปาป้า” 2,400 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว 21

ดร.อาชวัน อิ่มเอิบธรรม ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนการประปานครหลวง (กปน.)นำน้ำดื่มบรรจุขวด “ปาป้า” จำนวน 2,400 ขวด มอบให้แก่ศูนย์อพยพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ศูนย์อพยพอีก 7 แห่ง พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ย่านกิ่งแก้ว 21 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

**********************************

กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536โทรสาร 0 2500 2579