‘พาณิชย์’ ชวนเจาะลึกตลาดปากีสถาน เผยโอกาสการค้าการลงทุน ในงานสัมมนาออนไลน์ “เข้าถึง เข้าใจ โอกาสการค้าไทยในปากีสถาน”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ “เข้าถึง เข้าใจ โอกาสการค้าไทยในปากีสถาน” เจาะลึกศักยภาพของตลาดปากีสถาน แหล่งวัตถุดิบและฐานการลงทุนใหม่ของไทยในเอเชียใต้ พร้อมอัปเดตความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย – ปากีสถาน เพื่อเตรียมพร้อมลงสนามการค้าการลงทุน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “เข้าถึง เข้าใจ โอกาสการค้าไทยในปากีสถาน” ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีวิทยากรจากกระทรวงพาณิชย์ของไทยและปากีสถาน สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของปากีสถาน และสภาธุรกิจไทย – ปากีสถาน ร่วมเสวนาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับปากีสถาน ความน่าสนใจของปากีสถาน ตลอดจนความคืบหน้าการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย – ปากีสถาน ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/dntp/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปากีสถานถือเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจ เป็นตลาดศักยภาพแห่งใหม่ของเอเชียใต้ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่อันดับ 5 ของโลก และมีประชากรกว่า 210 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นประชากรวัยทำงานที่มีกำลังซื้อสูงกว่า 80 ล้านคน นอกจากนี้ ปากีสถานยังตั้งอยู่ในพื้นที่จุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างเอเชียใต้และตะวันออกกลาง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ทำให้เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิตและลงทุนเพื่อกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of the Islamic Cooperation: OIC) นางอรมน กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค. – พ.ค.) การค้ารวมระหว่างไทย-ปากีสถาน มีมูลค่าสูงถึง 708 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวกว่า 64% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นการส่งออกไปปากีสถาน 629 ล้านเหรียญสหรัฐ (ขยายตัว 71%) สินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เส้นใยประดิษฐ์ เม็ดพลาสติก เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เป็นต้น และไทยนำเข้าจากปากีสถาน 79 ล้านเหรียญสหรัฐ (ขยายตัว 20%) สินค้านำเข้าจากปากีสถาน เช่น สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่น้ำอัดลม และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็นต้น

—————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

6 กรกฎาคม 2564