รองผู้ว่าอยุธยา รับมอบเงินสด 1,264,500 บาท จากเจ้าคณะ อ.ผักไห่ และคณะสงฆ์ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลวังน้อย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:00 น. ที่อุโบสถวัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบเงินสด จำนวน 1,030,500 บาท จากพระราชสิทธิโสภณ เจ้าคณะอำเภอผักไห่/เจ้าอาวาสวัดตูม พระอารามหลวงและคณะศิษย์พระมงคลวราจารย์(หลวงพ่อเชิญ)วัดโคกทอง และจากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกจำนวน 234,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,264,500 บาท เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องวัดหัวใจไฟฟ้าชนิด 12 หลีด เครื่องมอนิเตอร์สัญญาณชีพผู้ป่วยหนัก เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่ขาดแคลน ให้กับโรงพยาบาลวังน้อยเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya