รองผู้ว่าอยุธยา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 2 แสนบาท จากอธิการบดี และ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก จาก กกร. เพื่อใช้ใน Hospitel ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 น. ที่อาคารศรีอโยธยา ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์การทำงานของบุคลากรศูนย์พักฟื้น จาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย เครื่องวัดอ็อกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องผลิตอ็อกซิเจน ขนาด 10 ลิตร คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ รวมมูลค่ากว่า 201,326 บาท

จากนั้น ได้เดินทางไปที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด Hospitel เพื่อรับมอบเครื่องอบผ้าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวบงกช แจ่มทวี นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ เป็นตัวแทนมอบให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในศูนย์พักฟื้น เพื่อใช้ในการดูแลผู้พักฟื้นและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya