รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,420 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 294,653 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,070 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 37 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,305 ราย

(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 81,115 ราย) เสียชีวิตรวม 2,333 ราย (วันนี้มีรายงาน ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 57 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 227,023 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,586 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 65,297 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 5,375 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,492) ปริมณฑล (1,372) จังหวัดอื่น ๆ (2,511)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) นนทบุรี(1) ตาก(3) และ นราธิวาส(3)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
– จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
– จากประเทศเมียนมา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 184.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 169 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.55)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,405 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,335 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,067 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.08
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 65 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 168,374 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,998 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,461 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 785,039 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,387 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 55,187 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 748 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,300 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 222 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,102 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 90 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม