สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Featured Video Play Icon

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุด จากน้ำพระทัยสู่การแพทย์ก้าวไกลเพื่อชาวไทยทั่วหล้า เจ้าฟ้ากษัตรา นคราสถิตคง น้อมนำ ธ ดำรง ทนุธรรมไผทไทย ทูล ฯ แก้วจุฬาภรณ์ รุจิจรฤดีไกร ชันษาเจริญชัย อดิศัยศุกลกาล ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.royaloffice.th #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต