ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) จากข้อมูลการสอบสวนโรคผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยสำนักอนามัย กทม. ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย.64 พบว่า กลุ่มอาชีพของผู้ป่วยโควิด-19 ที่พบมากที่สุดคือ ค้าขาย พนักงานบริษัท ก่อสร้าง พนักงานโรงงาน และรับจ้าง ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยวัยทำงาน จะมีโอกาสติดเชื้อจากที่ทำงาน หรือจากสถานที่ต่างๆ และเมื่อกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ ก็จะนำเชื้อมาแพร่ให้กับคนในครอบครัวและในชุมชนใกล้บ้านได้มากกว่าคนวัยอื่น

กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อมาแพร่สู่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังในครอบครัว จึงได้เร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้ครัวเรือนที่มีสมาชิกในวัยทำงาน ซึ่งต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพิ่มความระมัดระวัง พร้อมแนะนำให้หมั่นสังเกตตนเอง หากมีไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ ควรงดการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีและรักษาระยะห่างกับผู้สูงอายุ เมื่อกลับจากทำงาน หรือนอกที่พักอาศัย ควรอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ที่นำติดตัวออกไปด้วย เช่น กระเป๋า รองเท้า และกุญแจ ก่อนเก็บเข้าที่ เนื่องจากเชื้อโรคอาจเกาะอยู่บนพื้นผิวสิ่งของต่าง ๆ ได้ รวมทั้งทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะใช้งาน และสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
———