พ่อเมืองกรุงเก่า รับมอบเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 “Nong Pim” จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตั้งใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4 จุด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 “Nong Pim” จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายรุจ ศรีจักรโคตร ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ เขต 2 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 (ปท.2) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 , ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 (ปท.11) และ สถาบันนวัตกรรม วังน้อย และทีมงาน จำนวน 4 เครื่อง

เพื่อติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง อำเภอวังน้อย 1 เครื่อง อำเภอเสนา 1 เครื่อง และอำเภอบางปะอิน 1 เครื่อง เพื่อตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อีกทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพในการติดตามสถานการณ์ PM 2.5 ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีประโยชน์ในการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ที่มีต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยมี นายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอเสนา นายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้แทน ทสจ. ผู้แทนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยาน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya