กรมทางหลวงชนบทเผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน จ.กระบี่ 1 สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (6 ก.ค. 64 เวลา 16.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งไม่สามารถสัญจรผ่านได้ จำนวน 1 สายทาง คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย กบ.1007 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านเพหลา อำเภอเหนือคลอง, คลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ช่วง กม.ที่ 26+300 ถึง 26+600) เนื่องจากมีระดับน้ำท่วมสูง

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว รวมถึงได้เตรียมความพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะรายงานทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146