สมุนไพรน่ารู้ อภัยภูเบศร : การใช้ฟ้าทะลายโจรในสถานการณ์โควิด

ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตฉุกเฉินโควิด ที่มีความรุนแรง และจากสถานการณ์เตียงเต็ม การใช้ “ฟ้าทะลายโจร” จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมให้ประชาชนดูแลตนเองก่อน สำหรับผู้ที่อาการไม่รุนแรง คือ ยังไม่มีอาการปอดอักเสบ (หายใจเหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอกเมื่อหายใจเข้า ไอเสมหะ หายใจลำบาก) โดยฟ้าทะลายโจร มีโอกาสช่วยลดการเกิดปอดบวม ลดปริมาณเชื้อ คุมเชื้อ และลดการแพร่กระจาย และต้องได้รับฟ้าทะลายโจรเร็วที่สุด จึงจะมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่ควรใช้ยา

 • ผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่อาการไม่รุนแรง(ไม่มีปอดอักเสบ)
 • ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ที่มีอาการ และสงสัยจะติดเชื้อ

ขนาดและวิธีใช้

 1. อายุ 12 ปีขึ้นไป : ควรได้รับฟ้าทะลายโจร ที่มีสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) 120-180 มิลลิกรัมต่อวัน หรือผงยาฟ้าทะลายโจร ครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 เวลา ต่อเนื่อง 5 วัน
 2. อายุ 4-11 ปี : ควรได้รับฟ้าทะลายโจร ที่มีสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ วันละไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 5 วัน

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • หยุดใช้ทันที ถ้ามีอาการ แพ้ ลมพิษ ปากบวม ตาบวม หายใจไม่ออก อาการรุนแรงควรรีบพบแพทย์
 • ห้ามใช้ขนาดสูงติดต่อกันนานเกิน 1 เดือน เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดพิษต่อตับ
 • ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรในคนท้อง ให้นมบุตร และมีประวัติแพ้ฟ้าทะลายโจร
 • ควรระวังการใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดสูง ในผู้ใช้ยาวาร์ฟาริน ผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยโรคไต หากมีความจำเป็นต้องใช้ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ และมีการติดตามอาการของโรคสม่ำเสมอ

การใช้สำหรับต้นสด

หากมีต้นฟ้าทะลายโจรปลูกอยู่ที่บ้าน ให้เก็บใบและลำต้นเหนือดินในช่วงที่เริ่มมีดอก ใช้เวลาปลูกประมาณ 3 เดือน ปริมาณสารสำคัญทางยา คือ สาร andrographolide จะสูงสุดในช่วงที่พืชออกดอก นับตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงดอกบานร้อยละ 50 คือ พืชมีอายุประมาณ 100-150 วัน การเก็บรักษาฟ้าทะลายโจรแห้งไม่ควรเก็บเกิน 1 ปี เพราะสารสำคัญจะสลายไปค่ะ

ขนาดที่แนะนำ เมื่อทำใช้เอง (ผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป)

 • ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว หรือกลุ่มผู้ที่ไม่แสดงอาการ หรืออาการน้อย สามารถรับประทานใบฟ้าทะลายโจรครั้งละ 4-7 ใบ กินสดหรือชงน้ำร้อนดื่มวันละ 3-4 ครั้ง โดยกินติดต่อกัน 5 วัน หรือใช้กินเสริมภูมิต้านทาน วันละ 1-2 ใบ
 • เมื่อมีอาการจากหวัด ใช้ครั้งละ 1-3 ใบ วันละ 4 เวลา โดยอาจเคี้ยวสด หรือชงน้ำร้อน
 • หรือทำยาลูกกลอน โดยนำใบฟ้าทะลายโจรล้างให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง ควรผึ่งในที่ร่ม ที่มีอากาศโปร่ง ไม่แนะนำให้ตากแดด บดเป็นผงละเอียด ปั้นกับน้ำผึ้ง เป็นยาเม็ดลูกกลอน เก็บไว้ในขวดแห้งและมิดชิด กินครั้งละ 5 กรัม (3-4 เม็ด) วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 3 เดือน เพราะยาจะเสื่อมคุณภาพได้ค่ะ

สาระที่เกี่ยวข้อง