ป.ป.ส. ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ มอบ “น้ำดื่ม ป.ป.ส.” 3,600 ขวด สนับสนุนโรงพยาบาล ตามที่เพจดัง DRAMA ADDICT ได้มีการโพสต์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้ นายสุนทร ชื่นศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ลงพื้นที่เพื่อมอบน้ำดื่มของสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 300 แพ็ค รวม 3,600 ขวด และผ้าขนหนู จำนวน 160 ผืน ภายใต้โครงการ “ป.ป.ส. ร่วมด้วยช่วยกัน ต้านภัยโควิด-19” ตามที่เพจดัง DRAMA ADDICT ได้มีการโพสต์ขอรับการสนับสนุน

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า จากแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอก 3 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลหลายแห่งมีความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะดื่มน้ำจำนวนมาก เพื่อสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยที่เข้ามารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน ป.ป.ส. เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาตรงนี้ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และประเทศชาติ

เลขาธิการ ป.ป.ส. ฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย และประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน โดยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (community Isolation) 17 แห่ง ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ซึ่งโรงพยาบาลตากสินดูแลศูนย์พักคอยในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น หากผู้ป่วยมีอาการเพิ่มขึ้นจากสีเขียวเป็นสีเหลือง จะรีบส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลต่อไป

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการต้านภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้ง ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)