ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อพยพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อพยพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ให้ความรู้และร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ หน้ากาก N95 น้ำดื่ม สบู่ เจลแอลกอฮอล์ และชุดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหตุระเบิด บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์อพยพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่และศูนย์อพยพโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์