📢 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Gender Equality ผ่านระบบ Zoom

📢 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Gender Equality ผ่านระบบ Zoom พร้อมร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “Sexual Harassment : หยุดคุกคามทางเพศเริ่มต้นที่ใคร” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น.

💜 ผู้ร่วมเสวนา

👉 1. ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

👉 2. นส. กรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

👉 3. ดร. นรินทร์ กรินชัย กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

👉 4. น.ส. อภิชญา โพธิ์ทอง และ น.ส. ภัคมัย แจ้งบางใหญ่ กรรมการนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

👉 5. คุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ นักแสดง/พิธีกร และผู้ก่อตั้งโครงการ #DontTellMeHowToDress

💚 ดำเนินรายการโดย

👉 ดร. ชเนตตี ทินนาม กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

💻 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิ้งนี้เลยค่ะ https://us02web.zoom.us/j/87101920245?pwd=NWt6NG1RZ3AxQ2hxbm83Q3FJeXg3UT09#success

👉 Meeting ID : 871 0192 0245

👉 Passcode : 5678

📱 หรือติดตามชมถ่ายทอดสดได้ทาง Page Facebook กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์