ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณถนนราชพฤกษ์ เป็นกรณีเร่งด่วน ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนราชพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงคลองพระอุดม
  • ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ขาเข้าเมือง) ตั้งแต่สามแยกโค้งสามวัง ถึงถนนบางศรีเมือง (ท่าน้ำนนทบุรี)
  • ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ขาออกเมือง) ตั้งแต่สามแยกโค้งสามวัง ถึงสี่แยกบางพลู และตั้งแต่วงเวียนการไฟฟ้าบางใหญ่ ถึงแยกบางศรีทอง
  • ถนนนครอินทร์ ทิศเหนือ (ขาเข้าเมือง) ตั้งแต่คลองอ้อมนนท์ ถึงแยกบางสีทอง
  • ถนนราชพฤกษ์-นนทบุรี 1 ตั้งแต่ถนนราชพฤกษ์ ถึงสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
  • ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ทิศใต้ ตั้งแต่คลองอ้อมนนท์ ถึงวงเวียนการไฟฟ้าบางใหญ่
  • ถนนชัยพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สามแยกโค้งสามวัง ถึงสะพานพระราม 4
  • ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถึงถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก)

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

การประปานครหลวง

กองบริหารงานข่าว  ฝ่ายสื่อสารองค์กร  โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2536