กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนสาย นม.1120 โคราช แบ่งเบาการจราจรถนนมิตรภาพ พร้อมเป็นเส้นทางเชื่อมไปสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา ในอนาคต

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120 – แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่จังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีปริมาณการจราจรสูง ส่งผลให้บนถนนสายมิตรภาพช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมามีการจราจรที่หนาแน่นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสายมิตรภาพช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวของพื้นที่และเศรษฐกิจในอนาคต สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) เนื่องจากสายทางดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ได้อีกด้วย

ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120 – แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม 5.987 กิโลเมตร โดยดำเนินการขยายผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ทางคู่ขนานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้างคลองชลประทาน) พร้อมก่อสร้างถนนส่วนต่อเชื่อม ไหล่ทาง ทางเท้า ระบบระบายน้ำ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 1 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกลับรถ 8 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องหมายจราจร ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+200 ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว และตอนที่ 2 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 4+200 ถึง กม.ที่ 5+987 ระยะทาง 1.787 กิโลเมตร ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 54 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2565 ต่อไป