โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน เปิดศูนย์บริการประชาชน ณ บริเวณด่านกักกันสัตว์ลำพูน อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 ให้ได้รับบริการความสะดวกสบาย ขับขี่รถด้วยความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้บริการ

  1. บริการพักรถ , ห้องน้ำที่สะอาด , พักผ่อน
  2. บริการน้ำดื่ม กาแฟ
  3. สอบถามเส้นทาง
  4. จำหน่ายสินค้าราคาถูกจากชุมชน เช่น พืชผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล ไข่ไก่ ไข่นกกระทา
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคไข่เพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

ซึ่งวันนี้มียานพาหนะแวะมาใช้บริการจำนวน 23 คัน สอบถามเส้นทาง 2 ราย พักรถ 22 ราย รับบริการเครื่องดื่ม 9 รายใช้บริการห้องน้ำ 50 ราย จำหน่ายสินค้าไข่ไก่จากชุมชนจำนวน 2 แผง ไม่มีอุบัติเหตุทางถนนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

**********************

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน