ประกันสังคม พร้อมให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากเหตุไฟไหม้และเกิดระเบิดที่โรงงานหมิงตี้เคมิคอล ซอยกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 03.00 น. ได้เกิดเหตุระเบิดภายในบริษัท หมิงตี้เคมิคอล จำกัด ในซอยกิ่งแก้ว21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเหตุให้เบื้องต้นมีผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บจำนวน 14 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความห่วงใย สั่งการให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบ และให้การช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนทันที

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายพินิจ ผุตไชตุ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวชื่นกมล อารยะปราการ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางพลี สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล และให้การช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต โดยเบื้องต้นพบผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บจำนวน 14 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บถูกนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และโรงพยาบาลบางพลี

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะดูแล ช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ แยกเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ซึ่งมีสิทธิได้รับสิทธิความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น และค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัว ร้อยละ70 ของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ของร่างกาย จะจ่ายร้อยละ70 ของค่าจ้างรายเดือน ตามระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงแรงงานกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี สำหรับกรณีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 38 จะได้รับสิทธิค่าทำศพ 50,000 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพ จากกองทุนประกันสังคม อีกด้วย

นายทศพล กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคม พร้อมดำเนินการตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับความคุ้มครองพร้อมช่วยเหลือในยามเดือดร้อนทันที เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันสังคมและเป็นหลักประกัน ความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ
…………………………………….………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน