อำนาจเจริญ-ยโสธร เริ่มแล้ง! ฝนหลวงฯ สำรวจพื้นที่พร้อมวางแผนช่วยเหลือเร่งด่วน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ (5 ก.ค. 2564) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์ ได้มีการบินสำรวจพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำในจังหวัดอำนาจเจริญและยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวนาปี การทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย และปลูกยางพารา โดยพบว่ามีพื้นที่บางส่วน เช่น บริเวณ อ.หัวตะพาน อ.มหาชนะชัย อ.ชานุมาน เริ่มมีความแห้งแล้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ รวมถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จ.อำนาจเจริญ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 27.870%

โดยจากข้อมูลการบินสำรวจทั้งหมด ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์ จะนำมาวางแผนและติดตามสภาพอากาศเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันด้านการปฏิบัติการฝนหลวงในภูมิภาคต่างๆ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบก ปฏิบัติการช่วยเหลือต่อเนื่องทุกวัน โดยที่เมื่อวานนี้ได้มีการบินปฏิบัติการจำนวน 11 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.พะเยา ลำปาง เชียงราย กำแพงเพชร ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สกลนคร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม สระแก้ว เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนจำนวน 5 แห่ง และอ่างเก็บน้ำจำนวน 8 แห่ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้าวันนี้ ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทั่วประเทศ พบว่า สภาพอากาศยังไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 13 หน่วยฯ จึงขอติดตามสภาพตลอดทั้งวัน หากมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายทันที ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100

*************************
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
6 กรกฎาคม 2564