กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) พร้อมด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” พร้อมวางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน ได้ทุกวันอาทิตย์ – วันพฤหัส เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. และวันศุกร์ – วันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ได้ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

 

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และhttps://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.fa…