อ.อ.ป. ผุดไอเดีย ‘Made to order’ เอาใจลูกค้าในราคาย่อมเยา…

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อ.อ.ป.เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพสวนป่า ตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ สร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ กอปรกับการผลิต ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เป็นอีกหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากไม้สัก ซึ่งที่ผ่านมา การผลิต ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ อ.อ.ป. มักจะเป็นชิ้นใหญ่ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า หรือเตียง แต่ปัจจุบัน อ.อ.ป. สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ไม้สักที่เป็นของชิ้นเล็กๆ ประเภท พวงกุญแจ ที่วางโทรศัพท์ และถาดไม้ เป็นต้น

ผอ.ออป. กล่าวต่อไปอีกว่า เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายในการนำไม้สักมาใช้ประโยชน์ อ.อ.ป. ได้ก่อตั้ง “ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก” อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่มีศักยภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแบบ Made to order เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคสินค้าไม้เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์ไม้สักขนาดเล็ก เช่น ที่วางโทรศัพท์ พวงกุญแจ ของที่ระลึกต่างๆ ยอดขั้นต่ำในการสั่งผลิตที่ 1,000.- บาทขึ้นไป/รอบการสั่งซื้อ

กลุ่มที่ 2 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ยอดขั้นต่ำในการสั่งผลิตที่ 20,000.- บาทขึ้นไป/รอบการสั่งซื้อ

สำหรับวิธีการสั่งผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์แบบ Made to order เริ่มจากส่งแบบผลิตภัณฑ์ ระบุขนาด ความกว้าง ความยาว ความสูงที่ต้องการ พร้อมกับจำนวน ให้กับศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เพื่อประเมินวิธีการผลิตและคำนวณราคา เมื่อตกลงครบทุกขั้นตอนแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนในการสั่งซื้อ และสั่งจองสินค้า ต่อจากนั้นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จะทำต้นแบบออกมา 1 ชิ้น ซึ่งต้นแบบจะรวมอยู่ในจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อด้วย เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาแก้ไข ปรับแต่งรูปแบบตามความเหมาะสม และเมื่อตกลงแบบกันเรียบร้อยจะเขาสู่ขั้นตอนการผลิตจริงและเมื่อการผลิตเสร็จสิ้นจะส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป

ทั้งนี้ หากสนใจจะผลิต ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแบบ ‘Made to order’ หรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สามารถติดต่อโดยตรงไปที่ ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โทร. 085 106 7480 หรือ คุณรัชนีวรรณ สะท้าน รักษาการหัวหน้างานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โทร. 089 996 2026 หรือ Line ID: RATCHA27