พยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง

– ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และนครปฐม

อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

สำหรับเกษตรกรภาคกลาง พื้นที่ที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้เกษตรกรควรระวัง และป้องกันการระบาดของศัตรูพืช จำพวกหนอนโดยเฉพาะหนอนเจาะผลส้มโอ้ และหนอนเจาะดอกมะลิ เป็นต้นสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกชิเจนให้แก่น้ำด้วย

– กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ

อุณหภูมิต่ำสุด 28-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในช่วงนี้ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อย

– ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

สำหรับพี่น้องเกษตรกรภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-8 ก.ค. มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวโดยดูแลระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วงขังแปลงปลูก เมื่อมีฝนตกหนักสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปลอยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงเพื่อปองกันน้ำแยกชั้น ทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ในวันนี้บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองและ ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

ในหน้าฝนนี้ อย่าลืม พกร่ม หรือเสื้อกันฝนออกไปด้วย

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th​​​​​ แอปพลิเคชั่น thai weather Facebook youtube Channel twitter กรมอุตุนิยมวิทยา และ สถานีวิทยุกระจายเสียง ของกรมอุตุนิยมวิทยา

” อุตุนิยมวิทยายุคใหม่ แจ้งข่าวฉับไว ใส่ใจปวงชน”