ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ทั้งที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียน thaismegp.com เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึง “ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ทั้งที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียน thaismegp.com เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึง “ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี

ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ SME ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญยังได้รับแต้มต่อร้อยละ 10 ในการแข่งราคาด้วยวิธี e-bidding รวมถึงโอกาสให้การพัฒนาศักยภาพตนเองให้เข้าถึงตลาดภาครัฐดังกล่าว

ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ สามารถขึ้นทะเบียนได้ฟรี ทางโทรศัพท์ ที่ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.นนทบุรี (ศูนย์ OSS สสว.จังหวัดนนทบุรี) ชั้น 5 อาคาร ศาลากลางจังหวัด นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัด นนทบุรี (ศูนย์ OSS สสว.จังหวัด นนทบุรี) โทรศัพท์ : 0639029363